Χειρουργική ογκολογία

Χειρουργική ογκολογία

Η χειρουργική ογκολογία συμπεριλαμβάνεται στην γενική χειρουργική, αποτελώντας έναν υψηλών απαιτήσεων κλάδο ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με αφαίρεση συμπαγών όγκων και των επιπλοκών που μπορεί να αποφέρουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι βοηθητικές θεραπείες τους, όπως είναι η ακτινοθεραπεία.

Ο χειρουργός, ο οποίος πρόκειται να χειρουργήσει τον ογκολογικό ασθενή, στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Την ταυτοποίηση και την σταδιοποίηση του όγκου, τα οποία σχετίζονται με τη φύση της βλάβης και με το πόσο καλή διαφοροποίηση έχει ένας όγκος για να θεωρηθεί εύκολη η ταυτοποίησή του. Συνακόλουθοι παράγοντες είναι αν η βλάβη είναι πρωτοεμφανιζόμενη και αν ο ασθενής έχει κι άλλες βλάβες γύρω από το σημείο. Η ογκολογία χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα ελέγχου της εξάπλωσης της βλάβης προκειμένου να κάνει επιτυχώς την σταδιοποίηση. Με το πέρας των παραπάνω διαδικασιών ο χειρουργός θα εκτιμήσει την εγχειρησιμότητα του όγκου.

Η χειρουργική ογκολογία είναι κομμάτι τόσο της πρόληψης και της διάγνωσης, όσο και της θεραπείας και αποκατάστασης του καρκίνου. Η λαπαροσκόπηση και οι ρομποτικές τεχνικές έχουν φέρει πραγματική επανάσταση στον τρόπο και το αποτέλεσμα ενός δύσκολου χειρουργείου, με εκτομές όγκων ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές και εν συνεχεία καλή αποκατάσταση ενός λειτουργικού ασθενούς που μπορεί να συνεχίσει την ζωή του.