Dr. Δημήτριος Π. Γκιουζέλης MD, PHD

γενικός χειρουργός

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης

Η διαφραγματοκήλη αποτελεί μια διαφορετικής μορφής κήλης που χαρακτηρίζεται από την προβολή τμήματος του στομάχου μέσω του διαφράγματος στη θωρακική κοιλότητα. Η μορφή αυτή κήλης μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο κύριες κατηγορίες, την ολισθαίνουσα και την παραοισοφαγική διαφραγματοκήλη, καθεμία εκ των οποίων διαμορφώνεται ανάλογα με το τμήμα και τη μορφή της ολίσθησης του στομάχου. Ενώ οι μικρές διαφραγματοκήλες μπορεί να παραμένουν ασυμπτωματικές, οι μεγαλύτερες συχνά οδηγούν σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ), πόνο στο στήθος, δυσφαγία και άλλα δυσάρεστα συμπτώματα. Η χειρουργική επέμβαση συνιστάται συχνά όταν τα συντηρητικά μέτρα αποτυγχάνουν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα ή όταν εμφανίζονται επικίνδυνες επιπλοκές. Η εισαγωγή λαπαροσκοπικών τεχνικών στην αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης έχει αλλάξει σημαντικά τη χειρουργική αντιμετώπιση αυτής της πάθησης. Ωστόσο, είναι σημαντικό η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατάλληλες ενδείξεις, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τον ασθενή.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης: Ενδείξεις

Οι κύριες ενδείξεις για την εξέταση της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης διαφραγματοκήλης περιλαμβάνουν αρχικά την ύπαρξη συμπτωματικής διαφραγματοκήλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν εκδηλώνονται συμπτώματα από τη διαφραγματοκήλη αυτή καθ’ αυτή, αλλά από τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση που η κήλη προκαλεί. Οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με τη συγκεκριμένη μορφή κήλης κι εμφανίζουν επίμονα συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης όπως δυσφαγία, δυσπεψία, φούσκωμα, δυσκαταποσία, αναγωγή οξέος από το στομάχι στον οισοφάγιο, ναυτία, οπισθοστερνικό άλγος ή όξινες ερυγές είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση. Ιδίως εάν η κήλη είναι μεγάλη σε μέγεθος και ασκεί πίεση στο θώρακα είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Τα συντηρητικά μέτρα όπως οι τροποποιήσεις του τρόπου ζωής και η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, αλλά όχι μακροπρόθεσμη λύση. Παράλληλα, εάν παρουσιαστούν απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές όπως η περίσφιξη διαφραγματοκήλης, δηλαδή ο στραγγαλισμός του στομάχου εντός του διαφράγματος, η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη.

Διαδικασία λαπαροσκοπικής αποκατάστασης διαφραγματοκήλης

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το παραδοσιακό ανοιχτό χειρουργείο. Η διαδικασία πραγματοποιείται αφού στον ασθενή χορηγηθεί γενική αναισθησία. Έπειτα πραγματοποιούνται μερικές μικρού μεγέθους τομές στο κοιλιακό τοίχωμα, μέσω των οποίων εισάγονται τα χειρουργικά εργαλεία και το λαπαροσκόπιο. Στη συνέχεια γίνεται επανατοποθέτηση του τμήματος του στομάχου που προβάλλει στο θώρακα στην αρχική του θέση. Συγχρόνως, στις περισσότερες περιπτώσεις ο αρμόδιος χειρουργός τυλίγει το άνω μέρος του στομάχου γύρω από τον κάτω οισοφάγο. Αυτή η διαδικασία, η οποία ονομάζεται θολοπλαστική ή θολοπτύχωση, βοηθά στην εξάλειψη της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και της πιθανότητας μελλοντικών υποτροπών και ασφαλίζει περαιτέρω το στομάχι στη σωστή του θέση.

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης διαφραγματοκήλης

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης προσφέρει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, καθώς πρόκειται για ελάχιστα επεμβατική διαδικασία. Η λαπαροσκοπική τεχνική περιλαμβάνει μικρότερου μεγέθους τομές, με αποτέλεσμα λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη ανάρρωση. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης συχνά παραμένουν για μικρότερο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο, γεγονός που διευκολύνει την ταχύτερη επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες.

Η λαπαροσκοπική επέμβαση σχετίζεται παράλληλα με λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως μόλυνση της τομής και εμφάνιση μετεγχειρητικής κήλης. Μάλιστα, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση της διαφραγματοκήλης συνήθως αναφέρουν βελτιωμένο έλεγχο των συμπτωμάτων και βελτιωμένη ποιότητα ζωής μετεγχειρητικά. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι επίσης άριστο λόγω του μικρού μεγέθους των τομών, ενώ ελαχιστοποιούνται σε αξιοσημείωτο βαθμό τυχόν μελλοντικές υποτροπές της πάθησης.

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης έχει αποτελέσει άκρως αποτελεσματική λύση για πολλούς ασθενείς που πάσχουν από τη συγκεκριμένη μορφή κήλης. Αυτή η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως συντόμευση του χρόνου ανάρρωσης, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο και βελτιωμένα αποτελέσματα των ασθενών. Ωστόσο, η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής θα πρέπει να εξατομικεύεται με βάση τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Καθώς οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές συνεχίζουν να εξελίσσονται, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης παραμένει μια αποτελεσματική επιλογή για ασθενείς που αναζητούν ανακούφιση από τα δυσάρεστα συμπτώματα της διαφραγματοκήλης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τα σωματικά και συναισθηματικά βάρη που σχετίζονται με το παραδοσιακό ανοιχτό χειρουργείο. Ο Δρ. Δημήτριος Γκιουζέλης είναι έμπειρος γενικός χειρουργός που χρησιμοποιεί τη λαπαροσκοπική τεχνική για τη βελτιστοποίηση των μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων για τις μοναδικές ανάγκες κάθε ασθενούς, συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στη Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Διαφραγματοκήλης.