Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Μιλώντας για ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (λαπαροσκοπική ή ρομποτική) εννοούμε την σχεδόν αναίμακτη χειρουργική διαδικασία που υποβάλλονται εκατομμύρια ασθενείς ημερησίως ανά τον κόσμο.

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σε σχέση με την κλασική χειρουργική διαφέρει στο ότι στην πρώτη πραγματοποιείται μία ή περισσότερες μικρές οπές, αντί μιας μεγάλης τομής. Στην όλη διαδικασία ο χειρουργός έχει ευκρινή εικόνα του εσωτερικού των οργάνων από μία κάμερα, η οποία εισέρχεται από την οπή και βοηθάει στην λεπτομερή εξέταση και αντιμετώπιση παθήσεων.

Εφαρμόζεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες χωρίς επιπλοκές, χωρίς τον πόνο του ανοιχτού χειρουργείου και χωρίς την κουραστική πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο. Στα πλεονεκτήματα προσμετράται, ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα στην περιοχή των οπών.

Η νάρκωση, για να διενεργηθεί μία τέτοια επέμβαση είναι η γενική. Το νοσοκομείο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδικό ιατρικοτεχνολογικό εξοπλισμό και ο χειρουργός άρτια καταρτισμένος και εκπαιδευμένος.

Με την συμβολή της λαπαροσκοπικής/ρομποτικής μεθόδου αντιμετωπίζεται σχεδόν όλο το φάσμα παθήσεων της κοιλιακής χώρας (στομάχι, έντερο, ήπαρ, χολή, σπλήνας, επινεφρίδια, γυναικολογικά και ανδρολογικά περιστατικά, ουρολογικά αλλά και περιπτώσεις νοσογόνου παχυσαρκίας).

Πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής:

  • Μειωμένος πόνος
  • Άμεση μετεγχειρητική αποκατάσταση
  • Μικρή παραμονή στην κλινική
  • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες και την εργασία
  • Ελαχιστοποίηση επιπλοκών την ώρα του χειρουργείου και μετέπειτα
  • Αποφυγή της δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων
  • Πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα