Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική ονομάζεται και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη στροφή στην ιστορία της χειρουργικής.
Η τεχνική αυτή παρουσιάστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Αυτό προκάλεσε «έκρηξη» στην έρευνα και στις κλινικές εφαρμογές της λαπαροσκόπησης.
Η καθιέρωση της τη δεκαετία του ’90 και σταδιακή πραγματοποίηση όλων πλέον των χειρουργικών επεμβάσεων μέσω της Λαπαροσκοπικής τεχνικής έδωσε νέα πνοή στις χειρουργικές τεχνικές και παράλληλα τη δυνατότητα στους ασθενείς να μπορούν να αντιμετωπίσουν με ελάχιστο πόνο και γρήγορη επιστροφή στην εργασία τους όλες τους τις απαιτούμενες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ξεκίνησε με απλές επεμβάσεις γενικής χειρουργικής όπως σκωληκοειδεκτομή, χολοκυστεκτομή και εξελίχθηκε πλέον σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις περιλαμβανομένης και της γυναικολογίας όπως αφαίρεση κυστών, ενδομητρίωσης, ινομυωμάτων όπου δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να χειρουργούνται και να επιστρέφουν στο σπίτι τους την ίδια μέρα ή και την επόμενη με ελάχιστο πόνο.

Στα πλαίσια της συνεχούς αναζήτησης της λιγότερο επεμβατικής πράξης, στα χρόνια που διανύουμε επήλθε ένα νέο άλμα στη λαπαροσκοπική χειρουργική (Minimal Invasive Laparoscopic Surgery).
Με τη νέα τεχνική, η οποία και διεθνώς ακόμη φέρει πολλές ονομασίες, όπως OPUS (One Port Umbilical Surgery), NOTUS (Natural Orifice TransUmbilical Surgery), SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery), SILA (Single Incision Laparoscopic Access) και SPA (Single Port Access) διενεργείται μία και μοναδική μικρή τομή στη «φυσική οπή» της κοιλιάς, τον ομφαλό, διά της οποίας εισάγονται λεπτά εργαλεία για τη διενέργεια της επέμβασης.

γενικός χειρουργός

Ποια είναι τα σημαντικά οφέλη αυτής της τεχνικής, πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα όπου o ασθενής επιστρέφει σπίτι μόνο με μια μόνο μικρή τομή στον ομφαλό?
Επιστημονικές μελέτες έδειξαν ότι ο πόνος ο οποίος έχουν οι ασθενείς μετά από κάποια επέμβαση είτε είναι η παραδοσιακή λαπαροτομία – ανοιχτή χειρουργική είτε η λαπαροσκόπηση οφείλεται στο τραυματισμό των μυών που βρίσκονται κυρίως στη περιοχή της κοιλιακής χώρας, σαφέστατα βέβαια ο πόνος από τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι πολύ λιγότερος, δεν υπάρχει η παραμικρή σύγκριση ενός ανοιχτού χειρουργείου σε σχέση με ένα λαπαροσκοπικό.
Έτσι λοιπών ο πόνος είναι ελάχιστός, αντιμετωπίζεται μόνο με κάποια απλά παυσίπονα ή αντιφλεγμονώδη και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητες του μέσα σε 24 ώρες.

Η εξέλιξη όμως που αποτελεί η λαπαροσκοπική επέμβαση μίας μόνο τομής στον ομφαλό, δίνει τη δυνατότητα πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα στον ασθενή να έχει ελάχιστο πόνο ,να επιστρέψει στο σπίτι την ίδια μέρα έχοντας πραγματοποιήσει ακόμη και βαριά χειρουργεία.
Ο ασθενής πλέον χειρουργείται και επιστρέφει σπίτι χωρίς να αισθάνεται ότι έχει χειρουργηθεί!

Διεθνώς μέχρι σήμερα με την εν λόγω τεχνική έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν η πλειονότητα των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων.

Οι περισσότερες μελέτες που συγκρίνουν τη λαπαροσκοπική με την ανοικτή χειρουργική συμπεραίνουν ότι η λαπαροσκόπηση μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική, ακόμη και καλύτερη από την κλασσική ανοικτή χειρουργική και με επιπρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως των μικροτέρων τομών, του λιγότερου μετεγχειρητικού πόνου και λιγότερων επιπλοκών από το τραύμα, της μικρότερης διάρκειας νοσηλείας και της ταχύτερης επιστροφής του ασθενή στις καθημερινές δραστηριότητες του.