Dr. Δημήτριος Π. Γκιουζέλης MD, PHD

γενικός χειρουργός

Λαπαροσκοπική Επέμβαση για τη Θεραπεία Κηλών: Διαδικασία & Πλεονεκτήματα

Οι κήλες είναι μια κοινή πάθηση που χαρακτηρίζεται από την προβολή ενός τμήματος ενδοκοιλιακού οργάνου ή ιστού μέσω ενός αδύναμου σημείου στο κοιλιακό τοίχωμα. Το σημείο που εντοπίζεται η προβολή του οργάνου στο σώμα ορίζει και το όνομα της κήλης, όπως για παράδειγμα η κήλη στη βουβωνική χώρα ονομάζεται βουβωνοκήλη. Εφόσον αναπτυχθεί κάποια κήλη, είναι συνήθως αδύνατο να επανέλθει από μόνη της και συνεπώς αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Η παραδοσιακή τεχνική ανοιχτής χειρουργικής επιδιόρθωσης εφαρμόζεται ευρέως εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, πλέον η λαπαροσκοπική επέμβαση έχει φέρει επανάσταση στον τομέα της χειρουργικής αποκατάστασης των κηλών, λόγω της ελάχιστα επεμβατικής φύσης της η οποία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο.

Λαπαροσκοπική επέμβαση κήλης: Διαδικασία

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων χειρουργικών εργαλείων και ενός λαπαροσκοπίου, ενός οργάνου που μοιάζει με λεπτό, εύκαμπτο σωλήνα και διαθέτει κάμερα και πηγή φωτός στο άκρο του. Το όργανο αυτό εισάγεται στην κοιλιακή χώρα και μεταφέρει την εικόνα του εσωτερικού της σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας, με τη βοήθεια της οποίας ο χειρουργός εκτελεί την επέμβαση και πραγματοποιεί τους κατάλληλους χειρισμούς.  Η διαδικασία ξεκινά με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας στον ασθενή και στη συνέχεια τη διόγκωση της κοιλιακής κοιλότητας με αέριο διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για την εκτέλεση της επέμβασης. Έπειτα, εισάγονται μέσω μικρού μεγέθους τομών το λαπαροσκόπιο και τα χειρουργικά εργαλεία. Το ενδοκοιλιακό περιεχόμενο ωθείται πίσω στην αρχική του θέση και το αδύναμο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος ενισχύεται με την τοποθέτηση ειδικού συνθετικού πλέγματος ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές υποτροπές. Τέλος, οι τομές συρράβονται με ράμματα. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι όλες οι κήλες κατάλληλες για λαπαροσκοπική αποκατάσταση. Παράγοντες όπως ο τύπος, το μέγεθος και η θέση της κήλης, καθώς και η συνολική υγεία του ασθενούς και το προηγούμενο χειρουργικό ιστορικό, λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της καταλληλότητας για λαπαροσκοπική επέμβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγαλύτερες ή σύνθετες κήλες μπορεί να απαιτούν ανοιχτό χειρουργείο. 

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης κήλης

Η λαπαροσκοπική επέμβαση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το παραδοσιακό ανοιχτό χειρουργείο, εξαιτίας της ελάχιστα επεμβατικής φύσης της. Αρχικά, η λαπαροσκοπική τεχνική περιλαμβάνει μικρότερες τομές, με αποτέλεσμα τη μείωση του τραύματος στους ιστούς και κατά συνέπεια του μετεγχειρητικού πόνου σε σύγκριση με την παραδοσιακή ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, η ανάγκη για λήψη αναλγητικών φαρμάκων μετά την επέμβαση σε ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση κήλης είναι αισθητά μειωμένη.

Παράλληλα, η λαπαροσκοπική επέμβαση για την επιδιόρθωση κηλών συνήθως συνεπάγεται μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Η ελάχιστα επεμβατική φύση της διαδικασίας οδηγεί συχνά σε ταχύτερη ανάρρωση, ενώ ο ασθενής μπορεί να λάβει εξιτήριο την επόμενη κιόλας ημέρα. Μάλιστα, οι ασθενείς επιστρέφουν ταχύτατα στην εργασία και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Τέλος, η λαπαροσκοπική επέμβαση προσφέρει ανώτερα αισθητικά αποτελέσματα λόγω των μικρότερων τομών που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι ουλές που προκύπτουν είναι συχνά λιγότερο ορατές, ειδικά σε σημεία του σώματος όπου η αισθητική είναι σημαντική, όπως η κοιλιά ή η βουβωνική χώρα. 

Η λαπαροσκοπική επέμβαση αποτελεί την ενδεδειγμένη μέθοδο αποκατάστασης κηλών, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το παραδοσιακό ανοιχτό χειρουργείο. Η ελάχιστα επεμβατική φύση της λαπαροσκοπικής τεχνικής προσφέρει σημαντικά οφέλη στον ασθενή, όπως μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο, ταχύτερη ανάρρωση και βελτιωμένα αισθητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η προσεκτική επιλογή ασθενών και η χειρουργική εμπειρία είναι πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση των βέλτιστων αποτελεσμάτων και την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών. Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Δημήτριος Γκιουζέλης εφαρμόζει τη λαπαροσκοπική τεχνική για την αποκατάσταση κηλών με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.